Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı; 27 Kasım 2014 Perşembe tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2- Kapsam

Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE 3-Dayanak

Bu Yönetmelik, 27 Kasım 2014 Perşembe tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-ÖN BİLGİLER

4.1 – Ünvan: Serdaroğlugrubu Kimya Biyosidal  İlaç Makina Üretim İthalat İhracat Sanayi A.Ş. – Firma Adresi: AOSB Mah. 10023 Sokak  No: 2 Kapı No: 0 Çiğli / İZMİR e-posta : info@serdaroglugrubu.com

4.2 – Müşteri olarak

serdaroglugrubu.com.tr alışveriş sitesine üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır.)Üye olurken veya sipariş oluştururken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3 – Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı,marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli,ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler serdaroglugrubu.com.tr alışveriş sitesinde açıklanmıştır. Alıcı’nın tüm bu özelliklere dikkat ederek alışveriş yapması önerilir.

4.4 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri serdaroglugrubu.com.tr  alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksızın yapılabilir. serdaroglugrubu.com.tr  tarafından haber verilmesi zorunlu değildir.

4.6 – Sözleşme konusu fiziksel ürün ve ürünler; “Pazar ve Resmi Tatil Günleri” hariç saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kargo firmasına teslim edilir. Sipariş verilen ürün(ler) stokta mevcut olması ve/veya gönderilmeye hazır olması halinde en geç iki gün içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo şirketine tesliminden sonra onların bildirmiş olduğu süre içinde müşteriye teslim edilir.

4.7- Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin, kullanımı ve saklanması konusunda ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılmamasından kaynaklanacak zararlardan müşteri sorumludur. Bu gibi durumlarda ürünün teslim edildiği ülkelerde ilgili yasa ve yönetmelik bulunmaz ise, serdaroglugrubu.com.tr da açıklanan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kullanım kabul edilir ve alıcı bu şekilde kullanacağını peşinen kabul eder.

4.8 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; içeriği insan ve Hayvan sağlığı ile özellikle çocuklardan ölüm tehlikesi (zehirli madde vb..) sebebi ile çocuklardan uzak tutulması ve dikkatli kullanılması gerekenler olabilir. Bu gibi durumlar serdaroglugrubu.com.tr sitesinde ilgili ürünlerin detay bölümlerinde belirtilmekte olup, alıcının siparişi sırasında gördüğü okuduğu ve kullanımı ile alakalı sorumluluğu kabul ettiği sayılır.


MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden serdaroglugrubu.com.tr sorumlu tutulamaz.

5.3 – serdaroglugrubu.com.tr  sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 – Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, serdaroglugrubu.com.tr  ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini serdaroglugrubu.com.tr ’ye ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde serdaroglugrubu.com.tr’ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.6 – serdaroglugrubu.com.tr  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 iş günü içinde kendisine nakten ödenir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde serdaroglugrubu.com.tr’ye  fax, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün serdaroglugrubu.com.tr’ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Sipariş İptali ürün tarafınıza ulaştırıldıktan sonra iptal etmek için gönderilen ürünün kutusunda, ambalajında, ürünün kendisinde ve aksesuarlarında herhangi bir şekilde hasar olmadığı sürece, üründe oluşan bir problem veya fabrikasyon hataları nedeniyle 14 gün içerisinde iptal edebilirsiniz. İptal edilen ürün serdaroglugrubu.com.tr tarafından teslim alınınca en geç 30 gün içerisinde ödediğiniz tutar tarafınıza iade edilecektir.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

serdaroglugrubu.com.tr sitesinden yapılacak herhangi bir sipariş için müşterinin bu sözleşmeyi kabul ettiği varsayılır.

MADDE 7 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı serdaroglugrubu.com.tr  uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre değeri 2.320 TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 2.320.-3.480 TL arasında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Değeri 3.480 TL'nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. serdaroglugrubu.com.tr, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.